INWESTOR ZASTĘPCZY

Inwestor zastępczy - Zarządzanie Projektem (Project Management)

Jednym z najistotniejszych elementów projektu jest odpowiednie nim zarządzanie. Dzięki skutecznemu nadzorowaniu projektu mamy pewność, że zostanie on właściwie przeprowadzony, rozliczony, zaplanowany i oddany, mając na względzie między innymi takie elementy jak budżet i termin. Dlatego też w APP-Projekt S.A. oferujemy następujące główne grupy usług związanych z Zarządzaniem Projektami (Project Management):

  • Zarządzanie projektem wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego;
  • Opiniowanie przygotowania i realizacji projektów (tzw. project monitoring – adresowany zarówno do instytucji finansujących projekty, jak i do inwestorów);
  • Nadzór inwestorski;
  • Kontrola kosztów realizacji;
  • Doradztwo związane z projektami inwestycyjnymi (techniczne i projektowe, dotyczące procedur i wydanych zgód i zezwoleń, organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawcy, itp.);
  • Analizy techniczne i formalne projektów (tzw. due diligence);
  • Opiniowanie umów zawartych z zespołem projektowym i wykonawcą;
  • Wykonywanie kosztorysów oraz wszelkich opracowań kosztowych związanych z budownictwem.

pozostałe usługi