FACILITY MANAGEMENT

Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości i aktywów trwałych jest często największym kosztem w utrzymaniu przedsiębiorstwa. Facility management – to proces zarządzania budową infrastruktury budynku w taki sposób, aby zoptymalizować szczegółowe wymagania danej działalności gospodarczej w kontekście udogodnień technicznych. Wydajne zarządzenie infrastrukturą przedsiębiorstwa generuje korzyści, dlatego budynek i jego rola w biznesie dzięki facility management jest dla firmy narzędziem mnożenia swoich zysków. Facility management rozpoczyna się w fazie projektowej budynku, ponieważ tylko wtedy infrastruktura budynku przygotowana od podstaw gwarantuje użycie nowoczesnych i wydajnych technologii – co w skali długoterminowej oznacza dla przedsiębiorstwa źródło zysków.

pozostałe usługi