NADZÓR INWESTORSKI

APP-Projekt S.A. oferuje reprezentację inwestora na placu budowy. W ramach tej usługi zapewniamy kontrolę wykonywanych prac pod kątem technicznym, technologicznym. Zakres naszych działań to m.in. kontrola zgodności prac z projektem, odbiór i zatwierdzanie poszczególnych etapów budowy, a także kontrola finansowa inwestycji. Nasze działania, w tym przypadku, proponujemy inwestorom, którzy potrzebują dodatkowej pomocy specjalistycznej, ważnej w przypadku wieloetapowej inwestycji.

Usługa Nadzoru inwestorskiego obejmuje m.in.:

  • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa;
  • Sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami;
  • Kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie;
  • Kontrola jakości i postępu prac budowlanych;
  • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.

pozostałe usługi