KONTROLA KOSZTÓW

W ramach partnerstwa biznesowego oferujemy zapewnienie kontroli nad kosztami inwestycji, począwszy od etapu jej przygotowania, przez realizację aż do samego rozliczenia projektu. Zarządzanie kosztami inwestycji obejmuje:

  • Przygotowanie budżetu i nadzorowanie jego implementacji oraz optymalizacja kosztów;
  • Weryfikację przedmiaru robót przygotowanego przez Architekta (Projektanta);
  • Udział w przygotowaniu materiałów przetargowych;
  • Przygotowanie procedury przetargowej wraz z weryfikacją kompletności projektu i materiałów przetargowych oraz ofert z podaniem rekomendacji;
  • Udział w negocjacjach;
  • Kontrolę rozliczeń podwykonawców i innych uczestników projektu;
  • Tworzenie harmonogramów płatności;
  • Końcowe rozliczenia kontraktowe.

pozostałe usługi