ANALIZY TECHNICZNE (TDD)

APP-Projekt S.A. w ramach partnerstwa biznesowego zapewnia analizę techniczną oraz wykonanie Raportów Due Diligence (TDD). W ramach TDD zbieramy informacje o nieruchomości, a następnie na ich podstawie przeprowadzamy analizę techniczną wszystkich elementów funkcjonalnych. Jest to jedno z pierwszych działań przeprowadzanych przed zakupem danej nieruchomości. Ma ono również istotny wpływ na decyzję podejmowane przez potencjalnych kupujących

Zakres analizy technicznej składa się m.in. z przeglądu:

  • Pozwoleń i decyzji;
  • Dostępnych informacji o zrealizowanym opracowaniu projektowym obiektu;
  • Procedury odbiorowej obiektu;
  • Dostępnych informacji na temat eksploatacji obiektu i zawartych w tym celu umów;
  • Dotychczas zrealizowanych robót.

pozostałe usługi