Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi pilnie poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko:

 

Numer referencyjny:


Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Miejsce pracy: Warszawa

Region: mazowieckie

Numer referencyjny: INRB/WAW/06/2017

 

Opis stanowiska:

• sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę,

• sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych,

• weryfikacja i opiniowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej,

• kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami,

• kontrola zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,

• przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,

• stosowanie procedur jakościowych,

• uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

 

Wymagania:

• wieloletnie doświadczenie w nadzorze,

• posiadanie uprawnień budowlanych do sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych,

• wykształcenie wyższe techniczne,

• bardzo dobra znajomość MS Office 2010 i wyższe, MS Project 2007 i wyższe,

• praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi.

 

Oferujemy:

• możliwość rozwoju zawodowego,

• atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Kierownik Projektu

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
pilnie poszukuje doświadczonego inżyniera budownictwa z uprawnieniami na stanowisko: Kierownik Projektu

szczegóły
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
pilnie poszukuje inżynierów budownictwa z uprawnieniami na stanowisko: Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

szczegóły
Kierownik Budowy

APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi pilnie poszukuje doświadczonego inżyniera budownictwa z uprawnieniami na stanowisko: Kierownik Budowy

szczegóły
Kierownik projektu

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi pilnie poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko Kierownik projektu

szczegóły
Kierownik Budowy

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi pilnie poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko:

szczegóły
Inżynier Budowy branży sanitarnej

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi pilnie poszukuje doświadczonego specjalisty na stanowisko:

 

szczegóły