Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi  pilnie poszukuje inżynierów budownictwa z uprawnieniami na stanowisko: Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Numer referencyjny: INRB/WAW/04/2018


Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych,
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej,
 • kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami,
 • kontrola zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
 • stosowanie procedur jakościowych,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych.

Wymagania:

 • wieloletnie doświadczenie w nadzorze,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Robót Budowlanych,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • dobra znajomość MS Office 2010 i wyższe, MS Project 2007 i wyższe,
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 23c/112. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
pilnie poszukuje inżynierów z uprawnieniami na stanowisko: Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

szczegóły
Kierownik Projektu

Firma APP Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi  pilnie poszukuje doświadczonego inżyniera budownictwa z uprawnieniami na stanowisko: Kierownik Projektu

szczegóły
Inżynier Kosztów

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi pilnie 
poszukuje doświadczonej osoby na stanowisko: Inżynier Kosztów

szczegóły
Inżynier Budowy

APP-Projekt S.A. Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi pillnie  poszukuje doświadczonego  inżyniera budownictwa z uprawnieniami na stanowisko: Inżynier Budowy

szczegóły
Asystentka Biura

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
pilnie poszukuje osoby na stanowisko: Asystentka Biura

szczegóły
Kierownik Projektu

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
pilnie poszukuje doświadczonego inżyniera budownictwa z uprawnieniami na stanowisko: Kierownik Projektu

szczegóły