2018-04-18 | Branża budowlana w Polsce

Głównymi segmentami branży budowlanej w Polsce są: budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe oraz komercyjne. Dobra koniunktura w budownictwie mieszkaniowym, dzięki nowym programom rządowym, w połączeniu z popytem, nastraja optymistycznie. Z każdym miesiącem rośnie liczba rozpoczynanych budów. Według Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych dwóch kwartałach 2017 roku rozpoczęto budowę 83 tys. mieszkań - to prawie o 15 tys. mieszkań więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Według GUS w pierwszych dwóch kwartałach 2017 roku cała produkcja budowlano-montażowa w Polsce wzrosła o prawie 8% r/r. Budownictwo mieszkaniowe przeżywa boom, ale to jedna z gałęzi branży budowlanej. Pojawiają się analizy, takie jak Haitong Bank, które przewidują, że pierwsze oznaki wyhamowania mogą się pojawić w roku 2019 z powodu braku dostępności dostatecznej ilości gruntów dla mniejszych deweloperów.

W latach 2017-2023 na infrastrukturę drogowo-kolejową planowane są wydatki rzędu 175 mld zł. To z pewnością sprawi, że rynek nadal będzie kontynuował trend wzrostowy w latach kolejnych. Ministerstwo Infrastruktury przewiduje, że szczyt wydatków na inwestycje drogowe przypadnie w latach 2018-2020. W budownictwie kolejowym również planowane są duże nakłady. Dzięki nowemu budżetowi unijnemu kwota inwestycji już w 2015 roku przekroczyła poziom 6 mld zł. Rozwijający się rynek powierzchni magazynowych i centrów logistycznych wymusza rozwój tras kolejowych. Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych przewiduje budowę przeszło 7 tys. km tras za ponad 60 mld zł.

„Jeżeli spojrzymy w stronę GPW i indeksu WIG-Budownictwo to zobaczymy, że od ostatniego mocnego spadku, który miał miejsce w 2012 roku, spółki urosły przeszło 120%. Uważam, że pomimo dobrych ostatnich lat te nadchodzące będą jeszcze lepsze. Kondycja rynku i dynamika wzrostu w najbliższym roku zależeć będą głównie od inwestorów publicznych, którzy będą wydatkowali pieniądze budżetowe oraz środki pochodzące z licznych dotacji unijnych.” - Michał Korwin-Małaszyński, Członek Zarządu APP-Projekt S.A. 

Inwestorzy APP-Projekt S.A. budują aktualnie w Świecku nowoczesny magazyn o powierzchni przeszło 32 tys. mkw., przy którym prace rozpoczęły się w III kwartale br. Obiekt będzie centrum dystrybucyjnym części zamiennych na rynek Polski i wschodnich Niemiec.

 „Dobrze jest mieć świadomość, że takie inwestycje, jak ta firmy Goodman czy Jeronimo Martins, nad którymi pieczę sprawuje APP-Projekt S.A. będą częścią szerszej infrastruktury. Polska jest krajem, który staje się coraz bardziej atrakcyjny. Duże nakłady na modernizację, rozbudowę już istniejącej infrastruktury w połączeniu z wydatkami na zupełnie nowe projekty lokują nas wśród czołówki państw o największym potencjale rozwoju. Głęboko wierzę, że zagraniczni inwestorzy coraz częściej będą wybierali do współpracy takie firmy jak APP- Projekt S.A., chociażby w charakterze inwestora zastępczego czy doradcy technicznego w ramach analiz typu Due Diligence (TDD) lub innych usług z naszego portfela” - podsumowuje Jacek Korwin-Małaszyński.

pozostałe aktualności