Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
pilnie poszukuje doświadczonego inżyniera budownictwa z uprawnieniami na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych (Warszawa)

Numer referencyjny: INRE/WAW/03/2019


Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót elektrycznych,
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej,
 • kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami,
 • kontrola zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
 • stosowanie procedur jakościowych,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,
 • współpraca branżowa przy opracowywaniu raportów due diligence.

Wymagania:

 • wieloletnie doświadczenie w nadzorze,
 • posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • bardzo dobra znajomość MS Office 2010 i wyższe, MS Project 2007 i wyższe,
 • praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne wynagrodzenie.

Przed złożeniem aplikacji zapoznaj się z informacją od Administratora Danych.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest APP-Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 23c/112. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Specjalista ds. marketingu

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
pilnie poszukuje doświadczonego pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. marketingu (Warszawa)

szczegóły
Inżynier Budowy

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
pilnie poszukuje doświadczonego inżyniera budownictwa z uprawnieniami na stanowisko:

Inżynier Budowy (Warszawa)

szczegóły
Inżynier Budowy/Koordynator

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
pilnie poszukuje doświadczonego inżyniera budownictwa z uprawnieniami na stanowisko:

Inżynier Budowy/Koordynator (Wrocław)

szczegóły
Kierownik Projektu

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
pilnie poszukuje doświadczonego inżyniera budownictwa z uprawnieniami na stanowisko:

Kierownik Projektu (Wrocław)

szczegóły
Specjalista ds. BIM

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi pilnie poszukuje na stanowisko:

Specjalista ds. BIM (Warszawa)

szczegóły
Asystentka biura

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
pilnie poszukuje na stanowisko:

Asystentka biura (Warszawa)

szczegóły