English

6-06-2017 | Zajezdnia Poznań - postęp prac

Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, realizowane są również prace związane z patio jak i infrastrukturą drogową. Zakończono wykonywanie pokrycia dachowego.

5-06-2017 | Terespolska - postęp robót

Budynek przy ul. Terespolskiej w Warszawie w stanie deweloperskim został przekazany Inwestorowi. Obecnie trwają prace wykończeniowe mieszkań pod klucz.

 

17.05.2017 | Inwestycja Q22 - zakończenie prac adaptacyjnych

Q22 - Zakończenie prac 

Zakończone zostały prace adaptacyjne na powierzchniach najemców, koordynowane przez APP-Projekt we współpracy z Echo Investment prowadzone na inwestycji Q22. Prace prowadzone były na dwóch rodzajach powierzchni: powierzchnie konferencyjne oraz fitness club jak również części wspólne na tych piętrach.

 

26.04.2017 | Inwestycja Miasteczko Wawer- postęp robót

Miasteczka Wawer - postęp robót

Aktualnie prowadzony jest montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych garażu, montowane są tam również ściany komórek lokatorskich i pomieszczeń technicznych. Trwają prace murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych pierwszego i drugiego piętra nowopowstałej, oraz adoptowanej części budynku.

Na ukończeniu są nadbudówki żelbetowe piętra trzeciego, trwają prace nad wykonaniem w ramach sieci zewnętrznej - kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęto wykonanie rampy zjazdowej do garażu 

 

Budownictwo zrównoważone to nie luksus, a obowiązkowy standard

 

Budownictwo ma ogromny wpływ na środowisko naturalne, dlatego tak bardzo ważne jest stosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju. wg. wskaźników 40% światowej produkcji energii zużywane jest w budownictwie, a ponad 35% światowej produkcji gazów cieplarnianych przypada na budownictwo.

Obecna degradacja środowiska, wyczerpujące się kopalne źródła energii każą patrzeć w kierunku zaspakajania potrzeb społecznych z większą troską i dbałością o przyszłe pokolenia. Postęp cywilizacyjny i technologiczny dają architektom i budowniczym nowe narzędzia którymi skutecznie mogą realizować idee budownictwa zrównoważonego. Modny trend łączenia najnowocześniejszych materiałów budowlanych z tymi dostępnymi od wieków, stał się niemal koniecznością.

Założenia budownictwa zrównoważonego przewidują by zarówno etap projektowania, wznoszenia, ale i późniejszej rozbiórki uwzględniał troskę o naturę i surowce. Naczelnymi zasadami przy projektowaniu przyjaznego środowisku domu jest maksymalne zoptymalizowanie ilości zastosowanych materiałów budowlanych. Ważne też by już zastosowane materiały nadawały się do ponownego użycia tam gdzie to możliwe, a tam gdzie nie, żeby mogły zostać odzyskane. Ważna jest eliminacja materiałów szkodliwych i toksycznych, odnosi się to zarówno do ludzi jak i środowiska. Tu głównie stosuje się naturalne elementy pochodzenia organicznego. Ostatnią zasadą jest odnawialność, chodzi o to by energia pochodziła z odnawialnych zasobów naturalnych takich jak słońce, wiatr czy geotermia i wykorzystywała kolektory słoneczne, fotowoltaiczne, pomby ciepła czy turbiny wiatrowe.

W Polsce obserwowane jest coraz większe zainteresowanie technologiami zielonymi, zarówno domy z zielonymi certyfikatami jak i zielone biura coraz bardziej znajdują się w kręgu zainteresowania osób prywatnych, deweloperów, międzynarodowych korporacji. Zastosowanie zielonych technologii, obok profitów wizerunkowych, prestiżu, dają realne korzyści, budynek z nowoczesnymi rozwiązaniami zużywa ok 30% mniej energii niż budynki tradycyjne a to przekłada się na znaczne oszczędności w długiej perspektywie.

Poza aspektem czysto ekologicznym i ekonomicznym warto pochylić się nad kwestią społeczno-kulturową. Ergonomiczne zrównoważonego budownictwa zakładają przede wszystkim estetykę, komfort mieszkania i pracy, bezpieczeństwo i co najważniejsze dbałość o zdrowie użytkowników. Wnętrza są odpowiednio doświetlone, przestrzenie gwarantują komfort, a zastosowane materiały w znacznej mierze są biodegradowalne.

Firma APP-Projekt podejmowała się w ostatnich latach wielu wyzwań budowlanych, realizując projekty zróżnicowane tak jak zróżnicowani są inwestorzy. Spółka APP-Projekt brała udział w wielu projektach, które uzyskały certyfikat BREEAM lub LEED poświadczające, że podczas projektowania i budowy spełniono wysokie wymagania ochrony środowiska. Należą do nich takie biurowce jak:

  • Concept Tower Warszawa, przy ul. Grzybowskiej w Warszawie – posiada certyfikat BREEAM i LEED
  • West Gate przy ul. Lotniczej we Wrocławiu – BREEAM,
  • Okrąglak przy ul. Mielżyńskiego w Poznaniu – BREEAM.

Projekt poznańskiego Okrąglaka jest szczególnie wartościom przykładem zrównoważonego budownictwa. Okrąglak jest obiektem będącym pod nadzorem urzędu ochrony zabytków i jednocześnie spełnia wymogi ochrony środowa BREEAM. Obecnie APP-Projekt uczestniczy w rewitalizacji budynku Domu Towarowego „Smyk” w Warszawie, zwanego dawniej Centralnym Domem Towarowym (CDT), który jest perłą polskiego modernizmu. Budynek powstał w latach 1948-52 i jest wpisany do rejestru zabytków. Obecna rewitalizacja zakłada uzyskanie certyfikatu BREEAM. W ostatnim czasie zespół inżynierów APP-Projekt prowadził nadzory techniczne nad budową hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną dla spółki Bombardier Transportation Polska we Wrocławiu. Obiekt ten był wykonywany z zachowaniem wymagań jak dla obiektu certyfikowanego.

„Oceniamy, że w najbliższych latach odsetek budynków certyfikowanych jako zielone będzie znacząco rósł. Już teraz zarządzamy budowami tego typu. Duże korporacje widzą, znaczną oszczędność w bieżących kosztach utrzymania budynku, pracownicy chwalą sobie komfort pracy w takich przestrzeniach, korzysta środowisko naturalne. Coraz większa świadomość konsumentów wytwarza popyt na mieszkalne budynki stawiane w technologii zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju. Ludzie coraz bardziej dbają o swoje zdrowie i otaczającą przestrzeń, oczekują zatem by zamieszkiwane przez nich mieszkania były wznoszone z wyłączeniem toksycznych substancji i materiałów.” - podsumowuje Michał Małaszyński, członek zarządu firmy APP-Projekt.

14.03.2017 | Budynek P4 MAGAR - postęp robót

MAGAR - postęp robót

Roboty żelbetowe zostały zakończone. Podczas robót elewacyjnych zamontowano prefabrykaty betonowe na budynku A prace są na ukończeniu, na tym samym etapie jest montaż stolarki okiennej. Pokrycie dachu na budynkach A i B również jest w fazie finalnej. Trwa kończenie przyłączania budynku Magar do sieci wod-kan, CO i elektrycznej. Rozpoczęły się prace zewnętrzne, a budowa infrastruktury drogowej, jest w fazie wstępnej.

APP-Projekt S.A. w Cannes 14-17 marca 2017

MIPIM - Targi nieruchomości w Cannes to największe wydarzenie branżowe na świecie. Goszczą tam wszyscy najwięksi inwestorzy i deweloperzy. W tym roku potencjał targów będzie chciało wykorzystać przeszło 2600 wystawców z 90 krajów. Zaprezentują oni swoje inwestycje i usługi na 20 000 m kw powierzchni wystawienniczej ponad 5 000 inwestorów. 

Cieszymy się, że wraz z miastem Poznań możemy prezentować wachlarz naszych usług. Na te intensywne cztery dni przygotowaliśmy się do kilkunastu spotkań i prezentacji.  Jak co roku mamy nadzieję wrócić z Cannes z bagażem inspiracji, nowych  ciekawych kontaktów i energii do działania.

Obecnych w Cannes, zapraszamy do odwiedzenia nas na targach.

Do zobaczenia!

 

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera