English

5.12.2015 | Zakończenie inwestycji West Gate

west gate grudzien

Z końcem miesiąca listopada APP-Projekt w całości rozliczyło wszystkich wykonawców, zarówno pod względem finansowym jak i formalnym. Cała powierzchnia najmu została przekazana Najemcom do użytkowania. Obecnie budynek biurowy jest wynajęty w 100%.

30.11.2015 | Stan zaawansowania Cedetu [Warszawa]

cedet12 2015
Przebudowa i rozbudowa Domu Towarowego SMYK z przeznaczeniem na funkcję usługowo-biurową.
Rozebrano budynki biurowca i pawilonu handlowego usytuowane na działce obok budynku DT SMYK. W fazie końcowej znajduje się wzmacniania ścian wykopu przy zastosowaniu gwoździ gruntowych. Na ukończeniu jest demontaż części konstrukcji budynku nie podlegających ochronie konserwatorskiej. W toku ostatnie przygotowania do realizacji ścian szczelinowych – przewidywane rozpoczęcie grudzień 2015.

28.08.2015 | Stan zaawansowania Cedetu [Warszawa]

Postęp prac przy Tamka 29 [Warszawa]

Rozebrano budynki biurowca i pawilonu handlowego usytuowane na działce obok budynku DT SMYK. Zakończono pierwszy etap wzmocnienia ścian wykopu przy zastosowaniu gwoździ gruntowych. Trwa demontaż części konstrukcji budynku niepodlegających ochronie konserwatorskiej. W toku są przygotowania do realizacji ścian szczelinowych.

21.08.2015 | Postęp prac przy Tamka 29 [Warszawa]

Postęp prac przy Tamka 29 [Warszawa]

Inwestycja uzyskała pozytywne protokoły z przeglądu Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu. W dniu 13.08.2015 r. zostały złożone dokumenty o gotowości do odbioru do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera