English

14.03.2017 | Budynek P4 MAGAR - postęp robót

MAGAR - postęp robót

Roboty żelbetowe zostały zakończone. Podczas robót elewacyjnych zamontowano prefabrykaty betonowe na budynku A prace są na ukończeniu, na tym samym etapie jest montaż stolarki okiennej. Pokrycie dachu na budynkach A i B również jest w fazie finalnej. Trwa kończenie przyłączania budynku Magar do sieci wod-kan, CO i elektrycznej. Rozpoczęły się prace zewnętrzne, a budowa infrastruktury drogowej, jest w fazie wstępnej.

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera