English

26.04.2017 | Inwestycja Miasteczko Wawer- postęp robót

Miasteczka Wawer - postęp robót

Aktualnie prowadzony jest montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych garażu, montowane są tam również ściany komórek lokatorskich i pomieszczeń technicznych. Trwają prace murarskie ścian zewnętrznych i wewnętrznych pierwszego i drugiego piętra nowopowstałej, oraz adoptowanej części budynku.

Na ukończeniu są nadbudówki żelbetowe piętra trzeciego, trwają prace nad wykonaniem w ramach sieci zewnętrznej - kanalizacji deszczowej.

Rozpoczęto wykonanie rampy zjazdowej do garażu 

 

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera