English

6-06-2017 | Zajezdnia Poznań - postęp prac            

Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, realizowane są również prace związane z patio jak i infrastrukturą drogową. Zakończono wykonywanie pokrycia dachowego.

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera