English

Podsumowanie roku 2016 na rynku obiektów magazynowo-przemysłowych
Polski rynek obiektów wielkopowierzchniowych dedykowanych usługom magazynowo- przemysłowym w 2016 roku odnotował rekordowe wyniki pod względem dochodowości oraz podpisanych umów najmu, które objęły ponad 3 mln mkw.
 

Popyt na powierzchnie magazynowo-przemysłowe to  wypadkowa wzrostu PKB, konkurencyjnych, w porównaniu z  europejskimi, stawek czynszowych oraz ogólnej poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce. Na naszym rynku pojawili się giganci z branży e-commerce tacy jak Amazon czy Zalando, ponadto firmy sektora motoryzacyjnego z Toyotą na czele ogłaszają programy rozwoju już istniejących zakładów. Za producentami samochodów podążają ich dostawcy, tacy jak firma Mabuchi Motor inwestująca w Małopolsce.  Programy inwestycyjne ogłaszają też duże koncerny FMCG, jak Unilever i Maspex. 

Na rynku powierzchni magazynowych do wynajmu szczególnie wyróżniały się stolica i jej najbliższe okolice, które były rejonem najchętniej wybieranym przez najemców. Warto jednak podkreślić, że dzięki umiejętnemu korzystaniu z dotacji unijnych i licznym inwestycjom w infrastrukturę  zdecydowanie poprawia się dostępność i atrakcyjność powierzchni magazynowych w innych rejonach kraju. Może to już wkrótce  zaowocować licznymi zmianami na rynku. Szczególnie okolice Bydgoszczy i Lublina mogą przyciągnąć uwagę firm zainteresowanych najmem magazynów. Już teraz Szczecin mocno zaakcentował swoją silną pozycję, dzięki dwóm dużym transakcjom najmu na 291k mkw. 

Podsumowując miniony rok w kontekście podpisanych umów najmu trzeba wspomnieć o wielkości wskaźnika powierzchni czekających na najemcę, który ustabilizował się na poziomie 6,1%. I tutaj po raz kolejny stolica pokazała swoją siłę - pomimo oddania w użytkowanie kolejnych  217 500 mkw, wskaźnik wolnej powierzchni odnotował znaczny spadek i aktualnie kształtuje się na poziomie 5,5%. Znaczący wzrost powierzchni bez najemcy zanotował natomiast Poznań i tu wzrost jest znaczny z 1,9% do 7,2%.

Z danych udostępnionych przez magazyn.pl wynika, najwięcej pustych magazynów znajduje się w Trójmieście - 14,1%, Lublinie - 9,6%, Krakowie - 9%. Na ich tle zdecydowanie wyróżnia się Polska centralna, w której zaledwie 3% powierzchni pozostaje bez najemcy. 

Również pod względem ilości budowanych obiektów rok 2016 był bardzo udany, bowiem rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych wzrósł o 1,2 mln mkw, osiągając łącznie 11,2 mln mkw. Najwięcej nowych obiektów powstało na Górnym Śląsku, w Polsce centralnej oraz Małopolsce.

Warto też zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą obiektów ukończonych i oddanych w użytkowanie. W trakcie realizacji pozostaje ok 1,45 mln mkw powierzchni!  To pokazuje jak wysoka jest aktywność deweloperów, aby sprostać popytowi na rynku. 

Z całą pewnością stabilny wzrost i optymistyczne prognozy dla rynku obiektów wielkopowierzchniowych to również, a może nawet przede wszystkim, zasługa przewidywalnych i stabilnych czynszów. Ostatnie 5 lat pokazały, że na rynku głównym pojawiały się jedynie nieznaczne korekty stawek czynszów bazowych i efektywnych. Ubiegły rok pozostał stabilny dla rejonów Warszawy, Górnego Śląska, Poznania i Trójmiasta. Nieznaczne korekty nastąpiły w strefie miejskiej Warszawy i we Wrocławiu. 

Rok 2016 okazał się bardzo udany zarówno dla najemców jak i deweloperów. Biorąc po uwagę koniec licznych inwestycji drogowych, można z optymizmem spoglądać na nadchodzące miesiące. Obecnie obserwujemy dynamiczny wzrost rynku i wyraźną tendencję wielokierunkowego rozwoju powierzchni magazynowych, polegających na łączeniu centrów logistycznych z przestrzeniami produkcyjnymi. To naturalny kierunek rozwoju, gdyż bliskie lokowanie obiektów handlowych i produkcyjnych zmniejsza koszty obsługi logistycznej produkcji, a producenci blisko współpracują firmami logistycznymi

“APP-Projekt dostrzega tendencje bliskiego lokowania funkcji produkcyjnych i logistycznych. Niedawno, niedaleko Warszawy zakończyliśmy podobną inwestycję, dla jednej z dużych sieci handlowych. Trend łączenia powierzchni dotyczy to nie tylko koncernów budujących obok siebie centrum logistyczne i obiekt produkcyjny. Przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy szukają lokalizacji dla swoich zakładów lub magazynów w bezpośredniej bliskości swoich partnerów handlowych.  

Widzimy także trendencję do zmiany funkcji obiektów z logistycznych na produkcyjne, co szczególnie w przypadku nowoczesnych, czystych technologii nie jest dla nas trudne. APP-Projekt kończy właśnie pod Krakowem realizację obiektu, który będzie wytwarzał innowacyjne materiały. Przekształcenie obiektów magazynowych w produkcyjne jest też możliwe w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym lub produkcji wielu wyrobów FMCG”. - podsumowuje Ryszard Dziwisiński, Kierownik ds. Rozwoju APP-Projekt S.A.

 

 

24.11.2016 | Diehl Namysłów – wiadomości z budowy        

diehl
Etap A

Roboty budowlane – została zakończona obudowa hali płytami warstwowymi, został wylany chudy beton pod posadzkę na całym etapie A, trwa wylewanie posadzki w hali głównej, zakończono układanie blachy na dachu, trwają prace związane z układaniem wełny i membrany, trwa montaż okien oraz schodów wewnętrznych, zostały zamontowane świetliki i klapy dymowe na dachu

Roboty instalacyjne sanitarne – wykonywane są sieci wody bytowej w terenie zielonym przed zakładem, trwa montaż kanałów w części socjalnej, trwa montaż instalacji co, i wod-kan

Roboty elektryczne – trwają prace związane z przepięciem zasilania elektroenergetycznego, układane są instalacje podtynkowe części socjalnej, trwa montaż tras kablowych

Roboty drogowe – trwa układanie krawężników drogowych i kostki na drodze docelowej (wykonano 80%)Etap B

Roboty budowlane – został wylany chudy beton na hali głównej, trwa montaż blachy, wełny i membrany na dachu, murowane są ściany wewnętrzne na I piętrze, trwa montaż podkonstrukcji pod okna oraz montaż płyt warstwowych, trwają prace związane z klatkami schodowymi (murowanie ścian, zbrojenie schodów, betonowanie), zakończono w 90% wymianę paneli ściany ppoż, trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych

Roboty instalacyjne sanitarne – trwa montaż rur hydrantowych na piętrze hali, trwa montaż instalacji sprężonego powietrza, azotu i podciśnienia na parterze hali, montaż instalacji tryskaczowej na piętrze i na parterze, trwają prace związane z systemem oddymiania wraz z instalacją klap dymowych, trwa montaż orurowania odwodnienia dachu, trwają prace na antresoli związane z przerobieniem kanalizacji deszczowej oraz wpięciem skroplin

Roboty elektryczne – trwa montaż tras kablowych na piętrze, rozpoczęto wykonanie instalacji podtynkowych na klatkach schodowych.

09.09.2016 | Dąbrowskiego 40 – Postęp prac                     

dabrowskiego 09 2016

Wykonawca zgłosił zakończenia etapu prac stanu deweloperskiego budynku i całej infrastruktury technicznej i drogowej. Prowadzone są przeglądy odbiorowe inwestycji potwierdzające uzyskanie stanu deweloperskiego. Trwają prace wykończeniowe mieszkań. Planowane zakończenie prac wykończonych mieszkań na klatce B i C grudzień 2016 , na klatce A marzec 2017r. 

02.09.2016 | Diehl – Namysłów raport z placu budowy

Diehl – Namysłów

Wykonano pale fundamentowe wraz z oczepami dla obydwóch hali etapu A i B i rozpoczęto prace montażowe  konstrukcji stalowej hali magazynowej na etapie A orazPrace montażowe  konstrukcji prefabrykowanej  hali na etapie B.Zakończono prace instalacyjne głównych sieci instalacji: deszczowej, wody oraz wody hydrantowej i rozpoczęto prace układania nawierzchni dróg. Na etapie A i B.Trwają prace układania  kostki betonowej pod wiatą na palety nr 11.Pod transformatorownią zakończono prace fundamentowe w postaci ław fundamentowych i przystąpiono do prac murarskich.

22.07.2016 | Zajezdnia - raport z placu budowy [Poznań]

poznan zajezdnia 072016
Zaawansowanie robót konstrukcyjnych żelbetowych wynosi 66%, a robót murowych – 40%. Rozpoczyna się budowa czwartej kondygnacjiRozpoczęto przebudowę układu drogowego w rejonie ulic Kraszewskiego, Zwierzynieckiej i Gajowej, trwa rozbiórka trakcji i torowisk tramwajowych.

15.07.2016 | VENDO PARK - postęp prac [Mińsk Mazowiecki]

VendoPark062016
Konstrukcja budynku została przygotowana. Ułożona jest płyta podposadzkowa, wykonane wszystkie instalacje podziemne. W ubiegłym tygodniu rozpoczęto roboty drogowe (dojazdy, parking). Rozpoczęto też montaż ścian wewnętrznych z płyt warstwowych (występujące ściany murowane są gotowe).

Najemcy swoje prace rozpoczną w połowie sierpnia. Pod koniec września planowane jest zakończenie budowy.
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera