English

Budownictwo zrównoważone to nie luksus, a obowiązkowy standard

 

Budownictwo ma ogromny wpływ na środowisko naturalne, dlatego tak bardzo ważne jest stosowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju. wg. wskaźników 40% światowej produkcji energii zużywane jest w budownictwie, a ponad 35% światowej produkcji gazów cieplarnianych przypada na budownictwo.

Obecna degradacja środowiska, wyczerpujące się kopalne źródła energii każą patrzeć w kierunku zaspakajania potrzeb społecznych z większą troską i dbałością o przyszłe pokolenia. Postęp cywilizacyjny i technologiczny dają architektom i budowniczym nowe narzędzia którymi skutecznie mogą realizować idee budownictwa zrównoważonego. Modny trend łączenia najnowocześniejszych materiałów budowlanych z tymi dostępnymi od wieków, stał się niemal koniecznością.

Założenia budownictwa zrównoważonego przewidują by zarówno etap projektowania, wznoszenia, ale i późniejszej rozbiórki uwzględniał troskę o naturę i surowce. Naczelnymi zasadami przy projektowaniu przyjaznego środowisku domu jest maksymalne zoptymalizowanie ilości zastosowanych materiałów budowlanych. Ważne też by już zastosowane materiały nadawały się do ponownego użycia tam gdzie to możliwe, a tam gdzie nie, żeby mogły zostać odzyskane. Ważna jest eliminacja materiałów szkodliwych i toksycznych, odnosi się to zarówno do ludzi jak i środowiska. Tu głównie stosuje się naturalne elementy pochodzenia organicznego. Ostatnią zasadą jest odnawialność, chodzi o to by energia pochodziła z odnawialnych zasobów naturalnych takich jak słońce, wiatr czy geotermia i wykorzystywała kolektory słoneczne, fotowoltaiczne, pomby ciepła czy turbiny wiatrowe.

W Polsce obserwowane jest coraz większe zainteresowanie technologiami zielonymi, zarówno domy z zielonymi certyfikatami jak i zielone biura coraz bardziej znajdują się w kręgu zainteresowania osób prywatnych, deweloperów, międzynarodowych korporacji. Zastosowanie zielonych technologii, obok profitów wizerunkowych, prestiżu, dają realne korzyści, budynek z nowoczesnymi rozwiązaniami zużywa ok 30% mniej energii niż budynki tradycyjne a to przekłada się na znaczne oszczędności w długiej perspektywie.

Poza aspektem czysto ekologicznym i ekonomicznym warto pochylić się nad kwestią społeczno-kulturową. Ergonomiczne zrównoważonego budownictwa zakładają przede wszystkim estetykę, komfort mieszkania i pracy, bezpieczeństwo i co najważniejsze dbałość o zdrowie użytkowników. Wnętrza są odpowiednio doświetlone, przestrzenie gwarantują komfort, a zastosowane materiały w znacznej mierze są biodegradowalne.

Firma APP-Projekt podejmowała się w ostatnich latach wielu wyzwań budowlanych, realizując projekty zróżnicowane tak jak zróżnicowani są inwestorzy. Spółka APP-Projekt brała udział w wielu projektach, które uzyskały certyfikat BREEAM lub LEED poświadczające, że podczas projektowania i budowy spełniono wysokie wymagania ochrony środowiska. Należą do nich takie biurowce jak:

  • Concept Tower Warszawa, przy ul. Grzybowskiej w Warszawie – posiada certyfikat BREEAM i LEED
  • West Gate przy ul. Lotniczej we Wrocławiu – BREEAM,
  • Okrąglak przy ul. Mielżyńskiego w Poznaniu – BREEAM.

Projekt poznańskiego Okrąglaka jest szczególnie wartościom przykładem zrównoważonego budownictwa. Okrąglak jest obiektem będącym pod nadzorem urzędu ochrony zabytków i jednocześnie spełnia wymogi ochrony środowa BREEAM. Obecnie APP-Projekt uczestniczy w rewitalizacji budynku Domu Towarowego „Smyk” w Warszawie, zwanego dawniej Centralnym Domem Towarowym (CDT), który jest perłą polskiego modernizmu. Budynek powstał w latach 1948-52 i jest wpisany do rejestru zabytków. Obecna rewitalizacja zakłada uzyskanie certyfikatu BREEAM. W ostatnim czasie zespół inżynierów APP-Projekt prowadził nadzory techniczne nad budową hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną dla spółki Bombardier Transportation Polska we Wrocławiu. Obiekt ten był wykonywany z zachowaniem wymagań jak dla obiektu certyfikowanego.

„Oceniamy, że w najbliższych latach odsetek budynków certyfikowanych jako zielone będzie znacząco rósł. Już teraz zarządzamy budowami tego typu. Duże korporacje widzą, znaczną oszczędność w bieżących kosztach utrzymania budynku, pracownicy chwalą sobie komfort pracy w takich przestrzeniach, korzysta środowisko naturalne. Coraz większa świadomość konsumentów wytwarza popyt na mieszkalne budynki stawiane w technologii zgodnej z ideą zrównoważonego rozwoju. Ludzie coraz bardziej dbają o swoje zdrowie i otaczającą przestrzeń, oczekują zatem by zamieszkiwane przez nich mieszkania były wznoszone z wyłączeniem toksycznych substancji i materiałów.” - podsumowuje Michał Małaszyński, członek zarządu firmy APP-Projekt.

14.03.2017 | Budynek P4 MAGAR - postęp robót

MAGAR - postęp robót

Roboty żelbetowe zostały zakończone. Podczas robót elewacyjnych zamontowano prefabrykaty betonowe na budynku A prace są na ukończeniu, na tym samym etapie jest montaż stolarki okiennej. Pokrycie dachu na budynkach A i B również jest w fazie finalnej. Trwa kończenie przyłączania budynku Magar do sieci wod-kan, CO i elektrycznej. Rozpoczęły się prace zewnętrzne, a budowa infrastruktury drogowej, jest w fazie wstępnej.

APP-Projekt S.A. w Cannes 14-17 marca 2017

MIPIM - Targi nieruchomości w Cannes to największe wydarzenie branżowe na świecie. Goszczą tam wszyscy najwięksi inwestorzy i deweloperzy. W tym roku potencjał targów będzie chciało wykorzystać przeszło 2600 wystawców z 90 krajów. Zaprezentują oni swoje inwestycje i usługi na 20 000 m kw powierzchni wystawienniczej ponad 5 000 inwestorów. 

Cieszymy się, że wraz z miastem Poznań możemy prezentować wachlarz naszych usług. Na te intensywne cztery dni przygotowaliśmy się do kilkunastu spotkań i prezentacji.  Jak co roku mamy nadzieję wrócić z Cannes z bagażem inspiracji, nowych  ciekawych kontaktów i energii do działania.

Obecnych w Cannes, zapraszamy do odwiedzenia nas na targach.

Do zobaczenia!

 

Podsumowanie roku 2016 na rynku obiektów magazynowo-przemysłowych
Polski rynek obiektów wielkopowierzchniowych dedykowanych usługom magazynowo- przemysłowym w 2016 roku odnotował rekordowe wyniki pod względem dochodowości oraz podpisanych umów najmu, które objęły ponad 3 mln mkw.
 

Popyt na powierzchnie magazynowo-przemysłowe to  wypadkowa wzrostu PKB, konkurencyjnych, w porównaniu z  europejskimi, stawek czynszowych oraz ogólnej poprawy koniunktury gospodarczej w Polsce. Na naszym rynku pojawili się giganci z branży e-commerce tacy jak Amazon czy Zalando, ponadto firmy sektora motoryzacyjnego z Toyotą na czele ogłaszają programy rozwoju już istniejących zakładów. Za producentami samochodów podążają ich dostawcy, tacy jak firma Mabuchi Motor inwestująca w Małopolsce.  Programy inwestycyjne ogłaszają też duże koncerny FMCG, jak Unilever i Maspex. 

Na rynku powierzchni magazynowych do wynajmu szczególnie wyróżniały się stolica i jej najbliższe okolice, które były rejonem najchętniej wybieranym przez najemców. Warto jednak podkreślić, że dzięki umiejętnemu korzystaniu z dotacji unijnych i licznym inwestycjom w infrastrukturę  zdecydowanie poprawia się dostępność i atrakcyjność powierzchni magazynowych w innych rejonach kraju. Może to już wkrótce  zaowocować licznymi zmianami na rynku. Szczególnie okolice Bydgoszczy i Lublina mogą przyciągnąć uwagę firm zainteresowanych najmem magazynów. Już teraz Szczecin mocno zaakcentował swoją silną pozycję, dzięki dwóm dużym transakcjom najmu na 291k mkw. 

Podsumowując miniony rok w kontekście podpisanych umów najmu trzeba wspomnieć o wielkości wskaźnika powierzchni czekających na najemcę, który ustabilizował się na poziomie 6,1%. I tutaj po raz kolejny stolica pokazała swoją siłę - pomimo oddania w użytkowanie kolejnych  217 500 mkw, wskaźnik wolnej powierzchni odnotował znaczny spadek i aktualnie kształtuje się na poziomie 5,5%. Znaczący wzrost powierzchni bez najemcy zanotował natomiast Poznań i tu wzrost jest znaczny z 1,9% do 7,2%.

Z danych udostępnionych przez magazyn.pl wynika, najwięcej pustych magazynów znajduje się w Trójmieście - 14,1%, Lublinie - 9,6%, Krakowie - 9%. Na ich tle zdecydowanie wyróżnia się Polska centralna, w której zaledwie 3% powierzchni pozostaje bez najemcy. 

Również pod względem ilości budowanych obiektów rok 2016 był bardzo udany, bowiem rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych wzrósł o 1,2 mln mkw, osiągając łącznie 11,2 mln mkw. Najwięcej nowych obiektów powstało na Górnym Śląsku, w Polsce centralnej oraz Małopolsce.

Warto też zaznaczyć, że powyższe dane dotyczą obiektów ukończonych i oddanych w użytkowanie. W trakcie realizacji pozostaje ok 1,45 mln mkw powierzchni!  To pokazuje jak wysoka jest aktywność deweloperów, aby sprostać popytowi na rynku. 

Z całą pewnością stabilny wzrost i optymistyczne prognozy dla rynku obiektów wielkopowierzchniowych to również, a może nawet przede wszystkim, zasługa przewidywalnych i stabilnych czynszów. Ostatnie 5 lat pokazały, że na rynku głównym pojawiały się jedynie nieznaczne korekty stawek czynszów bazowych i efektywnych. Ubiegły rok pozostał stabilny dla rejonów Warszawy, Górnego Śląska, Poznania i Trójmiasta. Nieznaczne korekty nastąpiły w strefie miejskiej Warszawy i we Wrocławiu. 

Rok 2016 okazał się bardzo udany zarówno dla najemców jak i deweloperów. Biorąc po uwagę koniec licznych inwestycji drogowych, można z optymizmem spoglądać na nadchodzące miesiące. Obecnie obserwujemy dynamiczny wzrost rynku i wyraźną tendencję wielokierunkowego rozwoju powierzchni magazynowych, polegających na łączeniu centrów logistycznych z przestrzeniami produkcyjnymi. To naturalny kierunek rozwoju, gdyż bliskie lokowanie obiektów handlowych i produkcyjnych zmniejsza koszty obsługi logistycznej produkcji, a producenci blisko współpracują firmami logistycznymi

“APP-Projekt dostrzega tendencje bliskiego lokowania funkcji produkcyjnych i logistycznych. Niedawno, niedaleko Warszawy zakończyliśmy podobną inwestycję, dla jednej z dużych sieci handlowych. Trend łączenia powierzchni dotyczy to nie tylko koncernów budujących obok siebie centrum logistyczne i obiekt produkcyjny. Przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy szukają lokalizacji dla swoich zakładów lub magazynów w bezpośredniej bliskości swoich partnerów handlowych.  

Widzimy także trendencję do zmiany funkcji obiektów z logistycznych na produkcyjne, co szczególnie w przypadku nowoczesnych, czystych technologii nie jest dla nas trudne. APP-Projekt kończy właśnie pod Krakowem realizację obiektu, który będzie wytwarzał innowacyjne materiały. Przekształcenie obiektów magazynowych w produkcyjne jest też możliwe w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym lub produkcji wielu wyrobów FMCG”. - podsumowuje Ryszard Dziwisiński, Kierownik ds. Rozwoju APP-Projekt S.A.

 

 

24.11.2016 | Diehl Namysłów – wiadomości z budowy        

diehl
Etap A

Roboty budowlane – została zakończona obudowa hali płytami warstwowymi, został wylany chudy beton pod posadzkę na całym etapie A, trwa wylewanie posadzki w hali głównej, zakończono układanie blachy na dachu, trwają prace związane z układaniem wełny i membrany, trwa montaż okien oraz schodów wewnętrznych, zostały zamontowane świetliki i klapy dymowe na dachu

Roboty instalacyjne sanitarne – wykonywane są sieci wody bytowej w terenie zielonym przed zakładem, trwa montaż kanałów w części socjalnej, trwa montaż instalacji co, i wod-kan

Roboty elektryczne – trwają prace związane z przepięciem zasilania elektroenergetycznego, układane są instalacje podtynkowe części socjalnej, trwa montaż tras kablowych

Roboty drogowe – trwa układanie krawężników drogowych i kostki na drodze docelowej (wykonano 80%)Etap B

Roboty budowlane – został wylany chudy beton na hali głównej, trwa montaż blachy, wełny i membrany na dachu, murowane są ściany wewnętrzne na I piętrze, trwa montaż podkonstrukcji pod okna oraz montaż płyt warstwowych, trwają prace związane z klatkami schodowymi (murowanie ścian, zbrojenie schodów, betonowanie), zakończono w 90% wymianę paneli ściany ppoż, trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych

Roboty instalacyjne sanitarne – trwa montaż rur hydrantowych na piętrze hali, trwa montaż instalacji sprężonego powietrza, azotu i podciśnienia na parterze hali, montaż instalacji tryskaczowej na piętrze i na parterze, trwają prace związane z systemem oddymiania wraz z instalacją klap dymowych, trwa montaż orurowania odwodnienia dachu, trwają prace na antresoli związane z przerobieniem kanalizacji deszczowej oraz wpięciem skroplin

Roboty elektryczne – trwa montaż tras kablowych na piętrze, rozpoczęto wykonanie instalacji podtynkowych na klatkach schodowych.

09.09.2016 | Dąbrowskiego 40 – Postęp prac                     

dabrowskiego 09 2016

Wykonawca zgłosił zakończenia etapu prac stanu deweloperskiego budynku i całej infrastruktury technicznej i drogowej. Prowadzone są przeglądy odbiorowe inwestycji potwierdzające uzyskanie stanu deweloperskiego. Trwają prace wykończeniowe mieszkań. Planowane zakończenie prac wykończonych mieszkań na klatce B i C grudzień 2016 , na klatce A marzec 2017r. 

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera