English

28.01.2016 | Postęp prac inwestycja Bombardier Wrocław

bombardier wroclaw
Obecnie równolegle są prowadzone prace w terenie zewnętrznym oraz wewnątrz hal W5S i W5L.
W dniu 15.01.2016 przekazano halę spawalni dla poddostawców Inwestora, spełniający tym samym kolejny kamień milowy Inwestycji. Trwają prace przy wykonywaniu posadzek przesuwnicy oraz kanałów torowisk dla stanowisk lakierniczych.  Developer zgłosił gotowość do podania napięcia docelowego do Gestora sieci. Planowany termin podania napięcia przypada na miesiąc Styczeń.

Trwają prace wykończeniowe w budynkach biurowych, montowany jest osprzęt instalacyjny, trwa montaż płytek na ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
15.01.2016 | Status inwestycji Moko (2 etapy) Warszawa ul. Magazynowa

moko warszawa 012015
W pierwszym etapie inwestycji Moko w Warszawie zakończono roboty murowe i tynkarskie jak również montaż stolarki okiennej. Nadal natomiast trwają roboty dot. szlichty, balustrad, malowania,  izolacji przeciwwodnych, prace elewacyjne i gresiarskie.

W drugim etapie Moko zakończono roboty żelbetowe i murowe, jak również montaż stolarki okiennej. W dalszym ciągu trwają roboty elewacyjne i tynkarskie oraz izolacje przeciwwodne / works in progres: facade, plaster, waterproofing insulation.

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera