English

23.05.2016 | Inwestycja „Dąbrowskiego 40” – postęp prac [Wrocław]

dąbrowskiego 40 wrocław
Budowa budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą terenu wraz z rozbiórką istniejącej zabudowy pawilonowej przy ul. Dąbrowskiego 40 we Wrocławiu.

Zakończono realizację  stanu surowego zamkniętego Budynku.Przystąpiono do realizacji etapu robót związanych z wykonaniem obiektu w Standardzie Deweloperskim i całą infrastrukturą techniczną i drogową na Nieruchomości, w tym wykonanie wszystkich robót objętych Pozwoleniami na Budowę.
09.03.2016 | Aktualizacja: Status inwestycji Moko [Warszawa]

moko 09 03 2016

etap 1
Trwają prace przygotowawcze pod odbiór budynku przez PINB.Przewidywane prawomocne pozwolenie na użytkowanie do31.05.2016;…….

etap 2
Trwa tynkowanie mieszkań oraz roboty elewacyjne.przewidywane prawomocne pozwolenie na użytkowanie do 31.10.2016
15.02.2016 | Aktualizacja: Postęp prac inwestycja "Willa Fabrykanta"

willa fabrykanta

Od 28.01. trwają prace dekarskie na dachu – połać południowa. Zdemontowano istniejące pokrycie na połaci wschodniej i zachodniej. Trwa skucie tynku na ścianie wschodniej, czyszczenie ściany południowej, wymiana nadproży wewnątrz budynku, zamurówki ubytków i otworów wewnątrz. Przygotowano też dwie sekcje pod prace izolacyjne na zewnątrz od strony północnej.
28.01.2016 | Postęp prac inwestycja Bombardier Wrocław

bombardier wroclaw
Obecnie równolegle są prowadzone prace w terenie zewnętrznym oraz wewnątrz hal W5S i W5L.
W dniu 15.01.2016 przekazano halę spawalni dla poddostawców Inwestora, spełniający tym samym kolejny kamień milowy Inwestycji. Trwają prace przy wykonywaniu posadzek przesuwnicy oraz kanałów torowisk dla stanowisk lakierniczych.  Developer zgłosił gotowość do podania napięcia docelowego do Gestora sieci. Planowany termin podania napięcia przypada na miesiąc Styczeń.

Trwają prace wykończeniowe w budynkach biurowych, montowany jest osprzęt instalacyjny, trwa montaż płytek na ciągach komunikacyjnych i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
15.01.2016 | Status inwestycji Moko (2 etapy) Warszawa ul. Magazynowa

moko warszawa 012015
W pierwszym etapie inwestycji Moko w Warszawie zakończono roboty murowe i tynkarskie jak również montaż stolarki okiennej. Nadal natomiast trwają roboty dot. szlichty, balustrad, malowania,  izolacji przeciwwodnych, prace elewacyjne i gresiarskie.

W drugim etapie Moko zakończono roboty żelbetowe i murowe, jak również montaż stolarki okiennej. W dalszym ciągu trwają roboty elewacyjne i tynkarskie oraz izolacje przeciwwodne / works in progres: facade, plaster, waterproofing insulation.

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera