Junior Project Manager

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
poszukuje osoby na stanowisko Junior Project Managera.
Junior Project Manager - Warszawa

Młodszy specjalista (Junior Project Manager)
Warszawa
Umowa o pracę, kontrakt B2B
Pełny etat

 

Twój zakres obowiązków

 • Organizowanie przetargów na Generalnego Wykonawcę Inwestycji w oparciu o dokumentację przetargową Projektanta
 • Koordynowanie dokumentacji i prac związanych ze współpracą z podwykonawcami
 • Przekazanie wykonawcom terenu budowy
 • Ustalanie zakresów robót na okres realizacji w uzgodnieniu z APP i Inwestorem
 • Kontrola harmonogramów wykonawców robót pod kątem identyfikacji i monitorowania zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy
 • Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż
 • Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonanych prac na budowie oraz sporządzanie i przekazywanie wykonawcom list wad i usterek
 • Koordynowanie działań nadzoru inwestorskiego
 • Ustalanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania robót
 • Przeprowadzanie odbiorów robót zanikających/ulegających zakryciu i odbiorów częściowych/etapowych
 • Organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcami, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji
 • Reprezentowanie Inwestora w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z kontraktem na budowę
 • Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy
 • Monitorowanie realizacji kontraktu w stosunku do zdefiniowanych harmonogramów
 • Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy
 • Współpraca z wykonawcą robót w zakresie wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących kontraktu (kontraktów) na budowę; współpraca z wykonawcami pakietowymi i/lub branżowymi i koordynacja ich poczynań na budowie z GW
 • Kontrola zaawansowania robót względem obowiązującego harmonogramu, zarządzanie zmianami do harmonogramu
 • Kontrola kosztów budowy i zarządzanie procesem zmian
 • Współpraca z Inspektorami nadzoru

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, techniczne o profilu budowlanym
 • Doświadczenie w kierowaniu projektami budowlanymi (minimum 2 lata)
 • Doświadczenie w ofertowaniu i negocjacjach
 • Znajomość zasad przebiegu i organizacji procesu inwestycyjnego oraz zasad zarządzania projektami
 • Znajomość nowoczesnych systemów i technologii budowlanych
 • Umiejętność pracy z ludźmi na różnych szczeblach w organizacji i z różnych obszarów
 • Prawo jazdy kat. B

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Praca w stabilnej, stale rozwijającej się firmie, która jest w czołówce firm inżynierskich w kraju
 • Praca na budowach uznanych inwestorów i deweloperów
 • Dofinansowanie do karty MultiSport

APP-Projekt S.A.

APP-Projekt jest jedną z czołowych firm inżynierskich działającą na polskim rynku od 2005 roku. Posiadając biura w czterech miastach (Warszawa, Poznań, Wrocław) świadczymy swoje usługi na terenie całego kraju. APP-Projekt jest członkiem Rider Levett Bucknall – międzynarodowej organizacji oferującej pełen zakres usług w branży nieruchomości i budownictwa.

Nasza kadra składa się z ok. 140 wysoko wykwalifikowanych inżynierów wszystkich branż wspomaganych przez architektów, urbanistów, ekonomistów i personel administracyjny. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby nasz zespół wykorzystywał w pełni swoją wiedzę i umiejętności, gwarantując Państwu, że terminy są dotrzymane, koszty pod kontrolą a sukces końcowy zapewniony.

Nasz Klient jest istotą naszych działań, rozwijamy się, żeby lepiej służyć jego potrzebom we wszystkich branżach oraz sektorach.

Wierzymy, że nieustająca pasja zdobywania wiedzy i doświadczenia pomaga nam dostarczać projekty jakie wymagane są przez naszych Klientów mając na uwadze bezpieczeństwo, ekonomiczną efektywność oraz idee zrównoważonego rozwoju. Realizując nasze projekty na terenie całego kraju kierujemy się niezmiennie zasadą: nieustająco szukamy lepszych rozwiązań, które pomagają naszym Klientom uzyskać założony cel.

Naszym działaniom towarzyszy zawsze indywidualne podejście do potrzeb Klienta, poznanie jego oczekiwań, ale także otoczenia biznesowego, by zrozumieć prowadzoną przez niego działalność, a tym samym lepiej wypełniać postawione przed nami zadania. APP-Projekt oferuje swoim Klientom prowadzenie inwestycji od fazy koncepcyjnej, przez projektowanie aż po prowadzenie inwestycji, dając jednocześnie gwarancję sukcesu.

Kierownik Projektu – Zarządzanie Projektem

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Projektu.
Kierownik Projektu - Zarządzanie Projektem - Warszawa

details
Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
poszukuje osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych.
Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych - Warszawa

details