Koordynator odbiorów lokatorskich

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi
poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora odbiorów lokatorskich.
Koordynator odbiorów lokatorskich - Warszawa

Koordynator odbiorów lokatorskich
Warszawa
Umowa o pracę, kontrakt B2B
Pełny etat

Twój zakres obowiązków

 • Zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami związanymi z realizacją odbiorów, w szczególności z dokumentacją projektową i harmonogramem odbiorów
 • Umawianie Lokatorów na odbiory oraz uzgadnianie ze Zleceniodawcą i prowadzenie elektronicznego/papierowego harmonogramu odbiorów
 • Prowadzenie odbioru lokatorskiego przy współudziale inspektora nadzoru działającego z ramienia Zleceniodawcy, prezentacja istotnych elementów lokalu i części wspólnych budynku oraz osiedla
 • Sporządzenie protokołu odbiorowego w lokalu, a w przypadku stwierdzenia usterek odnotowanie ich i ponowne spotkanie i odbiór z Lokatorem w lokalu po ich usunięciu
 • Przekazanie Lokatorowi, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, kluczy i podobnych danych dostępowych oraz dokumentacji do Lokalu i części nieruchomości wspólnej oddawanych Lokatorom do wyłącznego korzystania
 • Po odbiorze lokatorskim kopiowanie protokołu z odbioru i zdanie oryginału oraz kopii dokumentów wskazanemu pracownikowi Zleceniodawcy
 • Koordynowanie całości procesu odbiorów lokatorskich na danym Projekcie
 • Przeszkolenie kolejnych osób, które wejdą w skład Zespołu prowadzącego odbiory, na temat standardów przyjętej jakości pracy, a także bieżący nadzór nad przekazującymi – w celu utrzymania wysokiego poziomu usługi
 • Przygotowanie dokumentów do odbiorów lokatorskich zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy (m.in. rzut lokalu, instrukcje eksploatacji, gwarancje, protokół odbioru) i skompletowanie kluczy do lokali przed odbiorem lokatorskim.
 • Sprawdzenie kompletności dokumentów powykonawczych przekazywanych przez generalnego wykonawcę, sprawdzenie kompletności kluczy i pilotów do lokali i części wspólnych
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia przez Inspektorów Nadzorów dokumentacji odnoszącej się do wbudowywanych materiałów, a w szczególności: Atestów Certyfikatów, Aprobat Technicznych, Deklaracji Zgodności, Deklaracji Właściwości Użytkowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz innych wymaganych prawem dokumentów
 • Współpraca z nadzorem autorskim i innymi osobami uczestniczącymi w procesie odbiorowym
 • Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych
 • Sporządzanie tygodniowych raportów według wzorów wskazanych przez Zleceniodawcę
 • Informowanie Zleceniodawcy o zauważonych brakach w kompletności dokumentacji technicznej
 • Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej dotyczącej wad i usterek

Nasze wymagania

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mobilność
 • Zaangażowanie

Mile widziane

 • Wykształcenie techniczne budowlane (może być średnie lub w trakcie zaocznych studiów)
 • Uprawnienia

APP-Projekt S.A.

APP-Projekt jest jedną z czołowych firm inżynierskich działającą na polskim rynku od 2005 roku. Posiadając biura w czterech miastach (Warszawa, Poznań, Wrocław) świadczymy swoje usługi na terenie całego kraju. APP-Projekt jest członkiem Rider Levett Bucknall – międzynarodowej organizacji oferującej pełen zakres usług w branży nieruchomości i budownictwa.

Nasza kadra składa się z ok. 140 wysoko wykwalifikowanych inżynierów wszystkich branż wspomaganych przez architektów, urbanistów, ekonomistów i personel administracyjny. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby nasz zespół wykorzystywał w pełni swoją wiedzę i umiejętności, gwarantując Państwu, że terminy są dotrzymane, koszty pod kontrolą a sukces końcowy zapewniony.

Nasz Klient jest istotą naszych działań, rozwijamy się, żeby lepiej służyć jego potrzebom we wszystkich branżach oraz sektorach.

Wierzymy, że nieustająca pasja zdobywania wiedzy i doświadczenia pomaga nam dostarczać projekty jakie wymagane są przez naszych Klientów mając na uwadze bezpieczeństwo, ekonomiczną efektywność oraz idee zrównoważonego rozwoju. Realizując nasze projekty na terenie całego kraju kierujemy się niezmiennie zasadą: nieustająco szukamy lepszych rozwiązań, które pomagają naszym Klientom uzyskać założony cel.

Naszym działaniom towarzyszy zawsze indywidualne podejście do potrzeb Klienta, poznanie jego oczekiwań, ale także otoczenia biznesowego, by zrozumieć prowadzoną przez niego działalność, a tym samym lepiej wypełniać postawione przed nami zadania. APP-Projekt oferuje swoim Klientom prowadzenie inwestycji od fazy koncepcyjnej, przez projektowanie aż po prowadzenie inwestycji, dając jednocześnie gwarancję sukcesu.

Kierownik Projektu – Zarządzanie Projektem

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Projektu.
Kierownik Projektu - Zarządzanie Projektem - Warszawa

details
Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
poszukuje osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych.
Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych - Warszawa

details
Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi poszukuje osoby na stanowisko Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji.
Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji - Zabrze

details
Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi poszukuje osoby na stanowisko Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji.
Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji - Opole

details
Junior Project Manager

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
poszukuje osoby na stanowisko Junior Project Managera.
Junior Project Manager - Warszawa

details