English
[h3 dotted]PIOTR KORWIN-MAŁASZYŃSKI[/h3]Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Korwin–Małaszyński jest z wykształcenia inżynierem budownictwa. Ukończył też studia MBA przy Wielkopolskiej Business School prowadzącej program MBA razem z Nottingham Business School. Od połowy lat 80 Piotr Małaszyński pracował w wiodących firmach budowlanych i projektowych. Przez ponad 17 lat był pracownikiem POZBUILDING (Hochtief Polska), gdzie zajmował stanowisko wiceprezesa Zarządu.

Przez ponad trzy lata kierował firmą projektowo-wykonawczą Mercury Engineering, a ostatnio (do końca listopada 2004 roku) był członkiem Zarządu, Dyrektorem Technicznym PORR POLSKA S.A. Jest założycielem firmy APP–Projekt.

[h3 dotted]MICHAŁ KORWIN-MAŁASZYŃSKI[/h3]Członek Zarządu

Edukacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Université de Science et Technologie w Lille (Francja). Od 2007 roku zajmuje się sektorem nieruchomości. Praktyczne doświadczenie zdobywał pracując dla jednej z największych firm budowlanych w Polsce, Grupy PBG. Był odpowiedzialny za zarządzanie inwestycjami na terenie całego kraju. Od 2011 roku jest członkiem zarządu APP-Projekt Sp. z o.o odpowiedzialnym za sprawy finansowe oraz działalność operacyjną. Jest byłym mistrzem akademickim w tenisie. Michał Korwin-Małaszyński biegle mówi i pisze w języku angielskim oraz francuskim.

[h3 dotted]JACEK KORWIN-MAŁASZYŃSKI[/h3]Członek Zarządu

Edukacja: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dużych inwestycji zarówno mieszkaniowych jak i przemysłowych. Pracował dla czołowego polskiego dewelopera oraz firmy budowlano-wykończeniowej. Jacek Korwin-Małaszyński był odpowiedzialny za koordynację projektów mieszkaniowych, jak i przemysłowych od momentu zakupu działki poprzez projekt, pozwolenie na budowę, realizację i oddanie do użytkowania. Od 2008 roku jest członkiem zarządu APP-Projekt Sp. z o.o., w której odpowiedzialny jest za przygotowanie budżetów, IT, marketing i działalność operacyjną. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego w spółkach Prime Real Estate Solutions S.A. , Prime Interiors Sp. z o.o. oraz Matrix Marketing Sp. z o.o.  Wcześniej prowadził projekty deweloperskie jako Project Manager  m.in. w Star Investments, SJM Construction & Development Group oraz Holgate. Jacek Korwin-Małaszyński biegle mówi i pisze w języku angielskim.

[h3 dotted]HUBERT DYKTO[/h3]Dyrektor Techniczny

Hubert Dykto jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów oraz oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli bez ograniczeń.

Karierę zawodową rozpoczął od pracy zagranicą. Po powrocie do kraju pełnił funkcje kierownicze w dużych firmach budowlanych. Przez ostatnie 8 lat był zaangażowany w rozwój firmy Echo Investment budując z dużym sukcesem zespół kontroli jakości stawiający Echo Investment w krajowej czołówce firm, znanej z wysokiej jakości usług budowlanych. Był zaangażowany w realizację wielu centrów handlowych (Galeria Echo w Kielcach, CH Veneda w Łomży, Galeria Olimpia w Bełchatowie, Galeria Sudecka w Jeleniej Górze) obiektów biurowych (Park Postępu w Warszawie, wysokościowiec Q22 w Warszawie, West Gate we Wrocławiu) oraz budynków mieszkalnych (osiedle „Nowy Mokotów” w Warszawie, osiedle Jaśminowe w Poznaniu, apartamenty przy ul. Kazimierzowskiej w Warszawie.

W APP pełni funkcję Dyrektora ds. Technicznych.

[h3 dotted]PIOTR PLUCIŃSKI[/h3]Dyrektor Techniczny

Piotr Pluciński jest z wykształcenia magistrem inżynierem budownictwa. Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń.

W swojej karierze zawodowej realizował różne procesy inwestycyjne w roli Podwykonawcy, Generalnego Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Project Managera oraz Inwestora Zastępczego. Zrealizował, w środowisku międzynarodowym, jedne z największych obiektów logistycznych (AMAZON Sady, Intermarche Swadzim), przemysłowych (Curtis Health Caps, Stacja Serwisowa Caterpillar), biurowych (Andersia Tower), mieszkalnych (dla RONSON, ATANER, AGROBEX, NICKEL), drogowych (w tym na gruntach publicznych).

Piotr Pluciński jest wieloletnim pracownikiem w APP-Projekt. Pełnił funkcje Project Managera i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obecnie jest Dyrektorem ds. Technicznych regionu zachodniego.

[h3 dotted]PIOTR BURNATOWSKI[/h3]Dyrektor ds. Technicznych regionu południowego

Piotr Burnatowski jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej o specjalizacji budowlano-technologicznej. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał zaczynając od kierowania robotami budowlanymi poza granicami kraju. Uczestniczył w procesach inwestycyjnych zarówno w budownictwie przemysłowym jak i mieszkaniowym. W wieloletniej praktyce pełnił funkcje Project Managera, Koordynatora Projektu, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierował Zespołem Audytorów Technicznych przy sporządzaniu raportów technicznych nieruchomości.
W swoim dorobku zawodowym ma współpracę z takimi Inwestorami jak:  ECHO Investment, LG Electronics, Panattoni CE, Prime Interiors, Ronson Development, SJM Development i wieloma innymi zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnokrajowym.

Od 2008 roku, nieprzerwanie pracuje w APP-Projekt i obecnie pełni funkcję  Dyrektora ds. Technicznych regionu południowego.

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera