English

Moko / Warszawa

Nazwa Inwestycji: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi
Lokalizacja: Warszawa, ul. Magazynowa 1
Inwestor: Ronson Development
Zakres usług:
Inspektorzy Nadzoru
Powierzchnia: ok. 12 000 m2
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera