English

CLIP II / Jasin

Nazwa Inwestycji: Intermodalny terminal kontenerowy
Lokalizacja: Jasin k. Poznania
Inwestor: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o.
Zakres usług:
Bankowy Inspektor Nadzoru
Powierzchnia: ok. 35 000 m2
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera