English

CLIP III / Jasin

Nazwa Inwestycji: Hala magazynowa
Lokalizacja: Jasin k. Poznania
Inwestor: Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań III Sp. z o.o.
Zakres usług:
Bankowy Inspektor Nadzoru
Powierzchnia: ok. 36 000 m2
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera