English

ANALIY TECHNICZNE

Raporty Due Diligence mają na celu zgromadzenie jak największej ilości informacji o danym obiekcie, a następnie przeprowadzenie na ich podstawie dokładnej analizy dotyczącej wszystkich aspektów technicznych jego funkcjonowania. Analizy techniczne wykonuje się zwykle przed zakupem budynku, co pozwala na podjęcie decyzji przez potencjalnych kupujących.
Do sporządzenia analizy technicznej niezbędne są:
  • przegląd pozwoleń i decyzji,
  • przegląd dostępnych informacji o zrealizowanym opracowaniu projektowym obiektu,
  • przegląd procedury odbiorowej obiektu,
  • przegląd dostępnych informacji na temat eksploatacji obiektu i zawartych w tym celu umów,
  • przegląd dotychczas zrealizowanych robót.
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera