English

INWESTOR ZASTĘPCZY

Zarządzanie projektem ma kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu projektu. To właśnie dzięki dobremu zarządzaniu projektem następuje nie tylko dobór najlepszych członków zespołu projektowego i nadzoru, ale także zwiększenie gwarancji zakończenia realizacji w wyznaczonym czasie i w ramach założonego budżetu oraz zapewnienie inwestorowi – na każdym etapie realizacji inwestycji – pełnego i aktualnego zestawu informacji o projekcie.

APP–Projekt – oferuje następujące główne grupy usług związanych z zarządzaniem projektami (project management):

  • Pełne inwestorstwo zastępcze wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego;
  • Zarządzanie projektem;
  • Opiniowanie przygotowania i realizacji projektów (tzw. project monitoring – adresowany zarówno do instytucji finansujących projekty, jak i do inwestorów);
  • Nadzór inwestycyjny;
  • Kontrola kosztów realizacji;
  • Doradztwo związane z projektami inwestycyjnymi (techniczne i projektowe, dotyczące procedur i wydanych zgód i zezwoleń, organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawcy, itp.);
  • Analizy techniczne i formalne projektów (tzw. due diligence);
  • Opiniowanie umów zawartych z zespołem projektowym i wykonawcą;
  • Wykonywanie kosztorysów oraz wszelkich opracowań kosztowych związanych z budownictwem, opiniowanie harmonogramu.
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera