English

KONTROLA KOSZTÓW

Kontrola kosztów inwestycji dotyczy zarówno etapu przygotowania inwestycji, jej realizacji jak również jej rozliczenia. Zarządzanie kosztami inwestycji obejmuje:
  • przygotowanie budżetu i nadzorowanie jego implementacji oraz optymalizacja kosztów,
  • weryfikację przedmiaru robót przygotowanego przez Architekta (Projektanta),
  • udział w przygotowaniu materiałów przetargowych,
  • przygotowanie procedury przetargowej wraz z weryfikacją kompletności projektu i materiałów przetargowych oraz ofert z podaniem rekomendacji,
  • udział w negocjacjach,
  • kontrolę rozliczeń podwykonawców i innych uczestników projektu,
  • tworzenie harmonogramów płatności,
  • końcowe rozliczenia kontraktowe.
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera