English

NADZÓR BANKOWY

Oferta nadzoru bankowego jest skierowana do banków udzielających kredytów hipotecznych inwestorom realizującym swoje projekty na rynku nieruchomości. Usługa ta pozwala ograniczyć ryzyko kredytowe poprzez systematyczne dostarczanie rzetelnych informacji dotyczących stanu projektu oraz przebiegu finansowania inwestycji przez bank. Usługa Bankowego Inspektora Nadzoru obejmuje:
  • ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych,
  • przegląd faktur i świadectw płatności,
  • analizę budżetu i harmonogramu projektu,
  • analizę dokumentów włącznie z umowami i pozwoleniami administracyjnymi,
  • regularny udział w zebraniach i inspekcje placu budowy,
  • regularne raportowanie omawiające postęp robót.
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera