English

NADZÓR INWESTORSKI

Przekazanie zadań kontrolnych przez inwestora oznacza w praktyce reprezentację inwestora na placu budowy. Nadzór inwestorski ma na celu kontrolę wykonywanych prac pod kątem technicznym, technologicznym a także prawnym. Ważnym elementem nadzoru inwestorskiego jest kontrola zgodności wykonanych prac z wytycznymi projektu, odbiór i zatwierdzanie poszczególnych etapów budowy, a także kontrola finansowa inwestycji. Nadzór inwestorski stosowany jest w przypadku, kiedy inwestor potrzebuje dodatkowej pomocy specjalistycznej, ważnej w skomplikowanych etapach budowy.

Usługa Nadzoru inwestorskiego obejmuje:

  • pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa,
  • sprawdzenie zgodności wykonywanych prac z pozwoleniem na budowę, projektami i normami,
  • kontrola przestrzegania przepisów BHP na budowie,
  • kontrola jakości i postępu prac budowlanych,
  • zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego,
  • uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu.
Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera