English

USŁUGI SPECJALISTYCZNE

Zespół APP–Projekt tworzą osoby o bogatym i różnorodnym doświadczeniu. Pozwala to APP oferować również innego typu usługi związane z inwestycjami. Wśród takich usług są m. in.:

  • opracowania typu Feasibility Study,
  • zarządzanie nieruchomościami,
  • analiza rynku nieruchomości,
  • opracowania dotyczące strategii postępowania w kwestiach związanych z nieruchomościami,
  • doradztwo związane z wyborem lokalizacji inwestycji,
  • doradztwo w zakresie znajdowania terenów dla inwestycji oraz partnerów dla ich realizacji.

Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera