2019-02-11 | Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie

Nasza wykwalifikowana kadra pracownicza postanowiła podzielić się z Wami swoją wiedzą. Dziś zaprasza na artykuł o klasach wytrzymałości betonu na ściskanie. Jeśli jesteście ciekawi, czytajcie dalej.


Najpopularniejszymi określeniami  podczas poruszania tematów związanych z wytrzymałościami betonów, są ich klasy, na przykład C20/25.  Aby dowiedzieć się, co to oznacza trzeba poznać ich podstawowy podział.  Klasy wytrzymałościowe  betonu oznaczamy przez literę „C” (beton lekki jest oznaczony przez litery „LC”) oraz dodatkowo dwoma liczbami, np. C30/37, które odnoszą się do wytrzymałości na ściskanie betonu. Betony lekkie najczęściej wykorzystywane są jako warstwy izolacyjne. Beton zwykły wykorzystuje się przy wykonaniu betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych natomiast betony ciężkie znajdują swoje zastosowanie w obiektach wymagających solidnej, wytrzymałej konstrukcji np. przy budowie elektrowni atomowych.

Wcześniejsze, ale spotykane jeszcze dziś polskie nazewnictwo, przyjmowało oznakowanie klasy betonu literą „B” i jedną liczbą określającą wytrzymałość gwarantowaną na ściskanie, np. beton B20.

Wyróżniamy klasy wytrzymałości betonu zwykłego i ciężkiego od C8/10 do C100/115, a betonu lekkiego od LC8/9 do LC80/88.

Pierwsza z liczb oznacza wytrzymałość charakterystyczną w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, określonej po 28 dniach. Druga z liczb oznacza wytrzymałość charakterystyczną w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach 15x15x15 cm, równiej określonej po 28 dniach. Ta druga liczba odpowiada w przybliżeniu wcześniejszemu oznakowaniu klas wytrzymałościowych betonu czyli C20/25 to w przybliżeniu B 25. 

Wytrzymałość betonu na rozciąganie jest około  dziesięciokrotnie mniejsza w stosunku do jego wytrzymałości na ściskanie. Aby możliwe było przenoszenie sił rozciągających stosuje się zbrojenie betonu - taki materiał nazywany jest żelbetem.

Dzięki wiedzy naszych pracowników, APP-Projekt S.A. wykonuje wszelkie realizację spełniając normy budowlane oraz środowiskowe!

pozostałe aktualności