Założyciel APP-PROJEKT S.A.

Magister Inżynier budownictwa, który ponadto ukończył MBA przy Wielkopolskiej Business School prowadzącej program MBA razem z Nottingham Business School. Doświadczenie zdobywał na takich stanowiskach jak wiceprezes Zarządu w POZBUILDING (Hochtief Polska), Prezes Zarządu Mercury Engineering oraz członek Zarządu i Dyrektor Techniczny PORR POLSKA S.A.

Specjalista odpowiedzialny za sprawy finansowe oraz działalność operacyjną.

Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Université de Science et Technologie w Lille (Francja). Doświadczenie wypracował w jednej z największych firm budowlanych w kraju: Grupy PBG.

Specjalista odpowiedzialny za całkowitą działalność operacyjną spółki.

Wykształcenie zdobył na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Doświadczenie wypracował podczas prac na takich stanowiskach jak Dyrektor Operacyjny w spółkach Prime Real Estate Solutions S.A., Prime Interiors Sp. z o.o., Matrix Marketing Sp. z o.o. oraz Project Manager w Star Investments, SJM Construction & Development Group oraz Holgate.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Posiada uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów oraz oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli bez ograniczeń.

Doświadczenie zdobywał w takich firmach jak Echo Investment pracująć przy następujących inwestycjach: Galeria Echo w Kielcach, CH Veneda w Łomży, Galeria Olimpia w Bełchatowie, Galeria Sudecka w Jeleniej Górze, Park Postępu w Warszawie, wysokościowiec Q22 w Warszawie, West Gate we Wrocławiu, osiedle „Nowy Mokotow” w Warszawie, osiedle Jaśminowe w Poznaniu, apartamenty przy ul. Kazimierzowskiej w Warszawie.

Dyrektor ds. Technicznych regionu zachodniego.

Magister inżynier budownictwa, który ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń.

Zdobywał doświadczenie na takich stanowiskach jak Podwykonawca, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru, Project Manager oraz Inwestor Zastępczy, pracując przy następujących inwestycjach: AMAZON Sady, Intermarche Swadzim, Curtis Health Caps, Stacja Serwisowa Caterpillar, Andersia Tower, RONSON, ATANER, AGROBEX, NICKEL.

Dyrektor ds. Technicznych regionu południowego.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej o specjalizacji budowlano-technologicznej. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcję Project Managera, Koordynatora Projektu, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierował Zespołem Audytorów Technicznych przy sporządzaniu raportów technicznych nieruchomości. Współpracował z następującymi Inwestorami: ECHO Investment, LG Electronics, Panattoni CE, Prime Interiors, Ronson Development, SJM Development.

Piotr Korwin-Małaszyński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Założyciel APP-PROJEKT S.A.

Magister Inżynier budownictwa, który ponadto ukończył MBA przy Wielkopolskiej Business School prowadzącej program MBA razem z Nottingham Business School. Doświadczenie zdobywał na takich stanowiskach jak wiceprezes Zarządu w POZBUILDING (Hochtief Polska), Prezes Zarządu Mercury Engineering oraz członek Zarządu i Dyrektor Techniczny PORR POLSKA S.A.

Michał Korwin-Małaszyński

Członek Zarządu

Specjalista odpowiedzialny za sprawy finansowe oraz działalność operacyjną.

Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Université de Science et Technologie w Lille (Francja). Doświadczenie wypracował w jednej z największych firm budowlanych w kraju: Grupy PBG.

Jacek Korwin-Małaszyński

Członek Zarządu

Specjalista odpowiedzialny za całkowitą działalność operacyjną spółki.

Wykształcenie zdobył na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Doświadczenie wypracował podczas prac na takich stanowiskach jak Dyrektor Operacyjny w spółkach Prime Real Estate Solutions S.A., Prime Interiors Sp. z o.o., Matrix Marketing Sp. z o.o. oraz Project Manager w Star Investments, SJM Construction & Development Group oraz Holgate.

Hubert Dykto

Dyrektor Techniczny

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Posiada uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów oraz oceniania i badania stanu technicznego wszelkich budynków i budowli bez ograniczeń.

Doświadczenie zdobywał w takich firmach jak Echo Investment pracująć przy następujących inwestycjach: Galeria Echo w Kielcach, CH Veneda w Łomży, Galeria Olimpia w Bełchatowie, Galeria Sudecka w Jeleniej Górze, Park Postępu w Warszawie, wysokościowiec Q22 w Warszawie, West Gate we Wrocławiu, osiedle „Nowy Mokotow” w Warszawie, osiedle Jaśminowe w Poznaniu, apartamenty przy ul. Kazimierzowskiej w Warszawie.

Piotr Pluciński

Dyrektor Techniczny

Dyrektor ds. Technicznych regionu zachodniego.

Magister inżynier budownictwa, który ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi bez ograniczeń.

Zdobywał doświadczenie na takich stanowiskach jak Podwykonawca, Generalny Wykonawca, Inspektor Nadzoru, Project Manager oraz Inwestor Zastępczy, pracując przy następujących inwestycjach: AMAZON Sady, Intermarche Swadzim, Curtis Health Caps, Stacja Serwisowa Caterpillar, Andersia Tower, RONSON, ATANER, AGROBEX, NICKEL.

Piotr Burnatowski

Dyrektor Techniczny

Dyrektor ds. Technicznych regionu południowego.

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej o specjalizacji budowlano-technologicznej. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcję Project Managera, Koordynatora Projektu, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierował Zespołem Audytorów Technicznych przy sporządzaniu raportów technicznych nieruchomości. Współpracował z następującymi Inwestorami: ECHO Investment, LG Electronics, Panattoni CE, Prime Interiors, Ronson Development, SJM Development.