Investment name:

Franklin Templeton Investments Nowy Rynek

Location:

Poznan, Przemyslowa St.

Investor:

Franklin Templeton Investments

Range of services:

 Project Management  Cost Control  Quality Supervision

Area:

approx. 24 500 m2

aktualości związane z realizacją

pozostałe obiekty

Tischnera Office / Cracow

Calisia One / Kalisz

WEST 4 BUSINESS HUB / Wrocław

REACT / Lodz

VOLVO / Warsaw

Eneria / Izabelin

INEA DATA CENTER

WOLA GATE / WARSAW