Career

Kierownik Projektu – Zarządzanie Projektem

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Projektu.
Kierownik Projektu - Zarządzanie Projektem - Warszawa

details
Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
poszukuje osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych.
Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych - Warszawa

details
Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi poszukuje osoby na stanowisko Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji.
Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji - Zabrze

details
Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi poszukuje osoby na stanowisko Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji.
Administrator Projektu - Inżynier ds. Dokumentacji - Opole

details
Koordynator odbiorów lokatorskich

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi
poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora odbiorów lokatorskich.
Koordynator odbiorów lokatorskich - Warszawa

details
Junior Project Manager

Firma APP-Projekt S.A. zajmująca się zarządzaniem projektami inwestycyjnymi 
poszukuje osoby na stanowisko Junior Project Managera.
Junior Project Manager - Warszawa

details