2018-06-26 | Panoramika Szczecin - IV etap prac

Budowa szczecińskiego osiedla wkracza w IV etap prac, zlokalizowanych głównie w budynku L4 oraz na terenie do niego przyległym. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem i oprócz budynku mieszkalnego zakłada powstanie jednokondygnacyjnego garażu podziemnego, naziemnych miejsc postojowych oraz niezbędnych dojść i dojazdów. Zaplanowana jest również budowa infrastruktury towarzyszącej z sieciami i przyłączami oraz zagospodarowanie terenu. W ramach wykonywanych prac APP-Projekt S.A. objął budowę nadzorem inwestorskim.

pozostałe aktualności